Thi công cây xanh tại nhà máy Sao vàng Thái Thụy

Thi công tại Vin Cầu rào

Thi công tại nhà hàng khu 3 Đồ sơn

Thi công cây xanh tại Công ty Pha Việt Nam

Trang trí cây xanh tại nhà máy X46

Thi công tại nhà khu đô thị Hoàng huy Riverside